Visie

Klavertje 4 biedt professionele opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de individuele behoefte van het kind. Het doel is om de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren en bij te dragen aan de verschillende aspecten in de opvoeding en verzorging.

Wij bieden ruime speelgelegenheid zowel, binnen als buiten, met voldoende gevarieerde speelmaterialen.

Kinderen die tussen de middag niet meer slapen (+/- 2.5 jarige) krijgen een gezamenlijke activiteit aangeboden, die geheel aansluit bij hun leeftijd, waarbij verschillende thema’s aan bod komen.

Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan het opbouwen van een relatie tussen groepsleiding/management en ouders/verzorgers, zodat de afstemming tussen het kinderdagverblijf en de thuissituatie optimaal is.