Ziekte

Kinderen die in contact komen met andere kinderen, hebben een verhoogde kans op infecties. Dit verhoogt wel de weerstand van kinderen zodat ze minder vaak ziek worden.

Wanneer uw kind koorts heeft (meer dan 39°C), dan is het beter voor uw kind om thuis te blijven. Kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig als ze ziek zijn. Wij kunnen die kinderen de nodigde aandacht en zorg niet voldoende geven in combinatie met de zorg en aandacht voor de andere kinderen in de groep.

Het is voor ons van belang om te weten of uw kind meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit vanwege mogelijk besmettingsgevaar.

Indien uw kind ziek wordt op Klavertje 4, dan neemt de leidster contact met u op. Wij zullen dan in overleg met u bespreken of u uw kind komt halen (bijvoorbeeld wanneer het te ziek is of als het beter is voor het kind om bij zijn / haar ouders te zijn) of dat het kind kan blijven, omdat wij bij koorts bijvoorbeeld een paracetamol kunnen geven.
Wij vragen u uw kind te komen halen als hij / zij niet meer in staat is mee te draaien in het dagritme, of als de gezondheid van andere kinderen in gevaar wordt gebracht en bij meer dan 39°C koorts. Kinderen die bij Klavertje 4 buikgriep krijgen met veelvuldig braken, moeten worden opgehaald. Dit vanwege besmetting van anderen maar ook is dit vaak voor kinderen een nare ervaring en willen ze het liefst bij hun ouder(s) thuis zijn.

Bij de volgende genoemde besmettelijke ziekten mag uw kind het kinderdagverblijf niet bezoeken:

  • Hepatites A: wanneer het kind met deze ziekte teruggekomen is van vakantie. Geweerd wordt dan tot een week nadat uw kind geel is geworden.
  • Krentenbaard: kinderen worden wel toegelaten als de zweertjes ingedroogd zijn.
  • Waterpokken: als de blaasjes niet ingedroogd zijn.

Indien uw kind een van deze besmettelijke ziekten heeft of ziek is, wilt u ons dan op de hoogte brengen. Dit in verband met mogelijk besmettingsgevaar.