Dagindeling

Wij werken met een vast dagritme, omdat dit de kinderen structuur en houvast biedt. Zo zijn er vaste momenten waarop de leidsters en de kinderen aan tafel zitten om te eten, te drinken, te zingen, te lezen en te praten.
Ook het slapen gebeurt zoveel mogelijk op vaste tijden, afhankelijk van leeftijd en behoefte.
Bij baby’s wordt het ritme zoveel mogelijk afgestemd op de thuissituatie.

Een dag op Klavertje 4+

7.30 uur – 9.00 uur
Ontvangst ouders en kinderen
ouders en beroepskrachten wisselen informatie uit. De kinderen kunnen vrij spelen of een puzzeltje maken of kleuren.


9.00 uur
De dag gaat beginnen. Samen ruimen we de groep op.


9.10 uur
We gaan met de kinderen in de kring zitten en zingen een ‘goedemorgen’ liedje. Zo kijken we met zijn allen wie er zijn.


9.20 uur
We gaan de groep splitsen in twee kleine groepjes. Het ene groepje gaat als eerste de vertelkoffer doen en het andere groepje een activiteit. Dit wordt later gewisseld.


9.50 uur
Kinderen die zindelijk zijn gaan plassen op de wc en de andere kinderen worden verschoond.


10.00 uur
Aan tafel liedjes zingen. Er wordt sap / water gedronken en een koekje / soepstengel gegeten.


10.30 uur
Buiten spelen, rondje wandelen, uitje naar de bibliotheek of de markt. Bij slecht weer zullen we binnen gaan gymmen. Er zijn verschillende gymattributen aanwezig waar we gebruik van kunnen maken.


11.30 uur
Toilet-ronde en verschoonronde. De kinderen die zindelijk zijn of daarmee bezig gaan naar het toilet. De andere kinderen worden verschoond.


11.45 uur
We gaan met zijn allen aan tafel. De kinderen krijgen een warme maaltijd en een toetje.


12.15 uur
De kinderen mogen vrij spelen op de groep.


13.00 uur
Kinderen die een halve dag komen spelen worden gehaald. De leiding en ouders wisselen informatie uit over de ochtend.


13.15 uur
Aangezien de kinderen niet meer slapen, wordt er wel een rustmoment ingelast. De kinderen kunnen een rustige activiteit doen aan tafel, boekje lezen etc.


14.00 uur
De kinderen (3+) gaan naar het klasje. De kinderen die niet naar het klasje gaan krijgen een andere activiteit aangeboden.


15.10 uur
We gaan met zijn allen opruimen. Daarna een toilet en verschoonronde.


15.30 uur
We gaan met zijn allen aan tafel. Er worden liedjes gezongen of een boekje gelezen. We gaan fruit eten, sap / water drinken en een cracker / biscuitje / ontbijtkoek / soepstengel eten.


16.15 uur
Alle kinderen worden ‘getut’. Dit betekent dat het gezicht en de handen worden gewassen, haren gekamd en de kinderen worden, indien nodig, verschoond. Na het tutten mogen de kinderen vrij spelen op de groep.


17.00 uur
Vanaf dit tijdstip zijn ouders welkom om hun kind(eren) op te halen. Ouders en leiding wisselen informatie uit over het verloop van de dag.
Bij warm weer krijgen de kinderen nog wat te drinken.


17.45 uur
De kinderen krijgen nog een soepstengel en daarna nog wat hapjes brood.


18.30 uur (op vrijdag 18.00 uur)
De dag op Klavertje 4+ is voorbij.