Onze pedagogisch medewerkers

Afhankelijk van de groepsgrootte werken er op een groep 1 of 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid van de vaste groepsleiding door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, worden gediplomeerde invalkrachten ingezet.

Klavertje 4 zal ook gaan fungeren als een leerbedrijf. Regelmatig zal de groepsleiding worden bijgestaan door stagiaires of assistent groepsleidsters.

Alle pedagogisch medewerkers staan onder verantwoording van de directie.


Annika

Werkdagen: 2,5 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 en 2), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling en seksualiteit en intimiteit, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader


Anouk

Werkdagen: 2,5 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 en 2), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training babyspecialist, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, training pedagogisch coach


Ellen

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, grensoverschrijdend gedrag door een collega ,taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training pedagogisch coach- beleidsmedewerker, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader


Mireille
Directie

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), HBO kindercoach, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, voorlees coördinator, grensoverschrijdend gedrag door een collega, train de trainer taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training babyspecialist, train de trainer Piramide, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, training pedagogisch coach


Sharoon

Werkdagen: 3 dagen

BHV, taaltoets 3F, Piramide (deel 1), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, training babyspecialist, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader


Danique

Werkdagen: 2 dagen

BHV, taaltoets 3F, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, training babyspecialist, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, MBO PW-4 BBL, Piramide (deel 1)


Ikram

Werkdagen: 2,5 dagen

BHV, Training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, PW-4, Piramide (deel 1)


Lotte

Werkdagen: 2 dagen

BHV, Taaltoets 3F, Training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, Piramide (deel 1)


Rob
Administratief / technisch medewerker

BHV


Sharoon volgt de opleiding MBO PW-4 BBL.

Lotte volgt de opleiding MBO PW-4 BBL.