Onze pedagogisch medewerkers

Afhankelijk van de groepsgrootte werken er op een groep 1 of 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid van de vaste groepsleiding door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, worden gediplomeerde invalkrachten ingezet.

Klavertje 4 zal ook gaan fungeren als een leerbedrijf. Regelmatig zal de groepsleiding worden bijgestaan door stagiaires of assistent groepsleidsters.

Alle pedagogisch medewerkers staan onder verantwoording van de directie.


Annika

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 en 2), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling en seksualiteit en intimiteit, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels


Anouk

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 en 2), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training babyspecialist


Ellen

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, grensoverschrijdend gedrag door een collega ,taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training pedagogisch coach- beleidsmedewerker.


Mireille
Directie

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), HBO kindercoach, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, voorlees coördinator, grensoverschrijdend gedrag door een collega, train de trainer taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training babyspecialist, train de trainer Piramide.


Sharoon

Werkdagen: 2 dagen

BHV, taaltoets 3F, Piramide (deel 1), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, training babyspecialist.


Danique

Werkdagen: 2 dagen

BHV, taaltoets 3F, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, training babyspecialist.


Rob
Administratief / technisch medewerker

Werkdagen: 2 dagen

BHV


Sharoon volgt de opleiding MBO PW-4 BBL.

Danique volgt de opleiding MBO PW-4 BBL.