Onze pedagogisch medewerkers

Afhankelijk van de groepsgrootte werken er op een groep 1 of 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid van de vaste groepsleiding door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, worden gediplomeerde invalkrachten ingezet.

Klavertje 4 zal ook gaan fungeren als een leerbedrijf. Regelmatig zal de groepsleiding worden bijgestaan door stagiaires of assistent groepsleidsters.

Alle pedagogisch medewerkers staan onder verantwoording van de directie.


Annika

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 en 2), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling en seksualiteit en intimiteit, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels


Anouk

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 en 2), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training babyspecialist


Ellen

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, grensoverschrijdend gedrag door een collega ,taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training pedagogisch coach- beleidsmedewerker.


Marije
Assistent leidinggevende

Werkdagen: 3 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 en 2), MHBO pedagogiek, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, grensoverschrijdend gedrag door een collega, train de trainer taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training babyspecialist.


Mireille
Directie

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), HBO kindercoach, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, voorlees coördinator, grensoverschrijdend gedrag door een collega, train de trainer taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training babyspecialist.


Noa

Werkdagen: 2 dagen

BHV, Piramide (deel 1), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling.


Sharoon

Werkdagen: 2 dagen

BHV, taaltoets 3F, Piramide (deel 1), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, training babyspecialist.


Danique

Werkdagen: 2 dagen

BHV, taaltoets 3F, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, training babyspecialist.


Rob
Administratief / technisch medewerker

Werkdagen: 2 dagen

BHV


Mireille volgt de Piramide train de trainers opleiding.

Noa studeert HBO Pedagogiek BBL.

Sharoon volgt de opleiding MBO PW-3 BBL.

Danique volgt de opleiding MBO PW-4 BBL.