Onze leidsters

Afhankelijk van de groepsgrootte werken er op een groep 1 of 2 gediplomeerde leidsters. Bij afwezigheid van de vaste groepsleiding door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, worden gediplomeerde invalkrachten ingezet.

Klavertje 4 zal ook gaan fungeren als een leerbedrijf. Regelmatig zal de groepsleiding worden bijgestaan door stagiaires of assistent groepsleidsters.

Alle leidsters staan onder verantwoording van de directie.


Annelien

Werkdagen: 1 dag

SPW, BHV, Piramide (deel 1), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling en seksualiteit en intimiteit, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F


Annika

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling en seksualiteit en intimiteit, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels


Anouk

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels


Ellen

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, grensoverschrijdend gedrag door een collega ,taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels


Marije
Assistent leidinggevende

Werkdagen: 3 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1), MHBO pedagogiek, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, grensoverschrijdend gedrag door een collega, train de trainer taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F


Mireille
Directie

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), HBO kindercoach, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, voorlees coördinator, grensoverschrijdend gedrag door een collega, train de trainer taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F


Noa

Werkdagen: 2 dagen

BHV


Sharoon

Werkdagen: 2 dagen

BHV


Ellen is bezig met de studie HBO psychologie specialisatie Kinderen.

Noa studeert HBO Pedagogiek BBL en volgt de piramidetraining.

Sharoon volgt de opleiding MBO PW-3 BBL en volgt de piramidetraining.