Onze pedagogisch medewerkers

Afhankelijk van de groepsgrootte werken er op een groep 1 of 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid van de vaste groepsleiding door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, worden gediplomeerde invalkrachten ingezet.

Klavertje 4 zal ook gaan fungeren als een leerbedrijf. Regelmatig zal de groepsleiding worden bijgestaan door stagiaires of assistent groepsleidsters.

Alle pedagogisch medewerkers staan onder verantwoording van de directie.


Annika

Werkdagen: 2,5 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 en 2), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling en seksualiteit en intimiteit, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader


Anouk

Werkdagen: 2,5 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 en 2), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training babyspecialist, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, training pedagogisch coach


Ellen

Werkdagen: 2 dagen

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, grensoverschrijdend gedrag door een collega ,taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training beweegkriebels, training pedagogisch coach- beleidsmedewerker, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader


Mireille
Directie

SPW, BHV, Piramide (deel 1 t/m 3), HBO kindercoach, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, seksualiteit en intimiteit, voorlees co├Ârdinator, grensoverschrijdend gedrag door een collega, train de trainer taal en interactievaardigheden, taaltoets 3F, training babyspecialist, train de trainer Piramide, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, training pedagogisch coach


Sharoon

Werkdagen: 3 dagen

BHV, taaltoets 3F, Piramide (deel 1), training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, training babyspecialist, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader


Danique

Werkdagen: 2 dagen

BHV, taaltoets 3F, training omgaan met vermoedens voor kindermishandeling, training babyspecialist, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, MBO PW-4 BBL, Piramide (deel 1)


Melissa

Werkdagen: 2 dagen

BHV, Taaltoets 3F, training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, MBO PW-4 BBL, Piramide (deel 1)


Ikram

Werkdagen: 2,5 dagen

BHV, Training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, PW-4, Piramide (deel 1)


Manon

Werkdagen: 2 dagen

BHV, Training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, PW-4, Piramide (deel 1)


Lotte

Werkdagen: 2 dagen

BHV, Taaltoets 3F, Training meldcode kindermishandeling met afwegingskader, Piramide (deel 1)


Michelle

Werkdagen: 2 dagen

BHV, Training meldcode kindermishandeling met afwegingskader


Rob
Administratief / technisch medewerker

BHV


Sharoon volgt de opleiding MBO PW-4 BBL.

Michelle volgt de opleiding MBO PW-4 BBL.

Lotte volgt de opleiding MBO PW-4 BBL.