Onze pedagogisch medewerkers

Afhankelijk van de groepsgrootte werken er op een groep 1 of 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid van de vaste groepsleiding door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, worden gediplomeerde invalkrachten ingezet.

Klavertje 4 zal ook gaan fungeren als een leerbedrijf. Regelmatig zal de groepsleiding worden bijgestaan door stagiaires of assistent groepsleidsters.

Alle pedagogisch medewerkers staan onder verantwoording van de directie.


Anne
Pedagogisch medewerker


Annika
Pedagogisch medewerker


Bridget
Pedagogisch medewerker


Gwen
Pedagogisch medewerker


Kim
Pedagogisch coach/beleidsmedewerker, Pedagogisch medewerker, aanspreekpunt voor locatie Tuindorp


Lotte
Assistent leidinggevende, Pedagogisch medewerker, aanspreekpunt voor locatie Floralaan 5


Melissa
Pedagogisch medewerker


Mireille
Directie


Noa
Pedagogisch medewerker


Renske
Pedagogisch medewerker


Rob
Administratief / technisch medewerker


Robin
Pedagogisch medewerker


Sofie
Pedagogisch medewerker