Dagindeling

Wij werken met een vast dagritme, omdat dit de kinderen structuur en houvast biedt. Zo zijn er vaste momenten waarop de leidsters en de kinderen aan tafel zitten om te eten, te drinken, te zingen, te lezen en te praten.
Ook het slapen gebeurt zoveel mogelijk op vaste tijden, afhankelijk van leeftijd en behoefte.
Bij baby’s wordt het ritme zoveel mogelijk afgestemd op de thuissituatie.

 

Een dag op Klavertje 4


7.30 uur – 9.00 uur
Ontvangst ouders en kinderen
ouders en leidsters wisselen informatie uit. De kinderen kunnen vrijspelen of een puzzeltje maken, kleuren etc


9.00 uur
Groepen worden gesplitst. De peuters gaan een gezamenlijke activiteit doen bijvoorbeeld de vertelkoffer of knutselen. De tutor komt voor de VVE begeleiding van de kinderen met een VVE indicatie.


9.45 uur
WC- en verschoonronde


10.00 uur
Aan tafel liedjes zingen. Er wordt sap / water gedronken en een koekje / soepstengel gegeten.


10.30 uur
Buitenspelen, rondje lopen in de buurt, naar de speeltuin of naar Tuindorp. Bij slecht weer gaan we gymmen bij de basisschool, spelen we binnen met de glijbaan en kussens, we gaan dans- en/of beweegspelletjes doen.


11.30 uur
Met z’n allen aan tafel, de kinderen krijgen warm eten en een toetje.


12.15 uur
De kinderen die gaan slapen, worden klaargemaakt voor hun slaapje.


12.30 uur
Kinderen die slapen worden in bed gelegd. De kinderen die wakker blijven, spelen rustig op de groep.


14.00 uur – 15.00 uur
Kinderen vanaf 3 jaar gaan naar het Klaverklasje.


14.30 uur
Kinderen die wakker zijn, krijgen nog wat te drinken.


14.45 uur
De eerste kinderen komen uit bed. WC- en verschoonronde.


15.30 uur
Aan tafel zingen we liedjes. Er wordt fruit gegeten, sap / water gedronken en een koekje / soepstengel gegeten.


16.15 uur
Alle kinderen worden ‘getut’ (handen gewassen, gezicht gewassen, haren gekamd en een schone luier). Vrijspelen binnen of buiten.


17.00 uur
Vanaf dit tijdstip zijn de ouders welkom om hun kind te komen halen. Ouders en leiding wisselen informatie uit over het verloop van de dag. Bij warm weer krijgen de kinderen nog wat te drinken.


17.45 uur
Kinderen krijgen een  soepstengel en daarna nog een paar hapjes brood.


18.30 uur (op vrijdag 18.00 uur)
De dag op kinderdagverblijf Klavertje 4 is voorbij.