Medicijnen

De pedagogisch medewerkers verrichten lichte medische handelingen te denken aan toedienen van “pufjes”, aandoen van een spreidbroek, geven van antibiotica, oordruppels, oogzalf/druppels, enzovoort. Pedagogisch medewerkers mogen dit alleen doen als u vooraf een formulier heeft ingevuld, waarmee u toestemming geeft dat er een medicament wordt gegeven.

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma Kinder-EHBO en volgen elk jaar een herhalingscursus.