Groepssamenstelling

Klavertje 4 biedt opvang aan 16 kinderen per dag. De kinderen worden opgevangen in verticale groepen.

Peuters (vanaf 2 jaar) worden op meerdere momenten van de dag gesplitst van de baby’s. We kunnen de peuters dan andere activiteiten aanbieden die voor hun doelgroep geschikt zijn. De peuters gaan regelmatig voor activiteiten naar de Klavertje 4+ groep Dit zijn onder andere de voorlezen, gymmen, interactief voorlezen, speeltuin, bibliotheek bezoek enz.

De activiteiten met de peuters vinden plaats op de GG (grote groep). De peuters hebben hier meer ruimte. De baby’s en dreumesen spelen dan op de VG (voorgroep) of in de aangrenzende gang.

Wanneer we de groep splitsen is er 1 PW-ers (8 peuters) op de GG. Wanneer we de groepen splitsen vanwege de activiteiten dan zullen we er altijd voor zorgen dat er voldoende personeel aanwezig is. Het kan zijn dat er in sommige gevallen een extra personeelslid nodig is vanwege de leidster-kindratio.