Tarief

Alle werkende ouders hebben sinds de invoering van de Wet Kinderopvang, recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Deze bijdrage wordt door de belastingdienst uitgekeerd. Maandelijks ontvangt u uw deel van de tegemoetkoming in de kosten op uw rekening.

De bruto kosten die Klavertje 4 B.V hanteert bedragen € 10,25 per uur. Bij de prijsberekening gaat Klavertje 4 B.V. uit van 11 uur opvang per dag gedurende 50 weken opvang per jaar (in plaats van 52 of 53 weken per jaar, dit ter compensatie van vaste feestdagen en enkele vrije dagen).

Voor VVE kinderen en kinderen die 2x een halve dag komen naar Klavertje 4 B.V. waarvan de ouders niet werken geldt een ander tarief. Dit wordt met u besproken in het intakegesprek.

Afwezigheid van kinderen op gereserveerde dagen in verband met ziekte, vakantie of anderszins, geeft geen recht op kostenreductie of compensatie.

Het tarief wordt elk jaar door Klavertje 4 B.V. bijgesteld.