Ouders/verzorgers

Klavertje 4 B.V. vindt het belangrijk dat er een goede relatie is met ouders / verzorgers. Een goede communicatie is daarbij van wezenlijk belang. Elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van het kind zorgt wederzijds voor een optimale afstemming van de verzorging en begeleiding.

Tijdens het brengen kunnen er in het kort eventuele wetenswaardigheden met de pedagogisch medewerker worden doorgenomen. Tijdens het halen wordt er met de pedagogisch medewerker van gedachten gewisseld over de afgelopen dag.
In het eerste levensjaar wordt er in een kinderdagverblijfboekje geschreven welke dingen uw kindje meemaakt op Klavertje 4 B.V.. Wij stellen het op prijs als u ook regelmatig iets over uw kind schrijft.

De kinderen worden in feite elke dag door de pedagogisch medewerkers geobserveerd maar 2x per jaar observeren wij de kinderen aan de hand van het digitale observatiesysteem van Pravoo die gekoppeld zijn aan het overdrachtsformulier. Dit formulier wordt met toestemming van de ouders naar de school van het kind gestuurd. Deze observaties bespreken wij tijdens een persoonlijk gesprek met de ouders.

Zijn er vragen of wilt u iets bespreken dan kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleiding en/of de directie.

Ouders worden van organisatorische zaken, thema’s enz. op de hoogte gehouden via de mail of prikbord. Daarnaast verschijnt er minimaal 1x per jaar een nieuwsbrief.

Ouders kunnen zich altijd richten tot de oudercommissie wanneer zij vragen hebben of bepaalde onderwerpen willen inbrengen.

Oudercommissie

Voor meer informatie over de oudercommissie klik hier.