Ouders/verzorgers

Klavertje 4 B.V. vindt het belangrijk dat er een goede relatie is met ouders / verzorgers. Een goede communicatie is daarbij van wezenlijk belang. Elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van het kind zorgt wederzijds voor een optimale afstemming van de verzorging en begeleiding.

Tijdens het brengen kunnen er in het kort eventuele wetenswaardigheden met de pedagogisch medewerker worden doorgenomen. Tijdens het halen wordt er met de pedagogisch medewerker van gedachten gewisseld over de afgelopen dag.
Klavertje 4 maakt gebruik van de ouderapp. In de app kunt u het eerst levensjaar van uw kindje alles lezen wat betreft, voeding, slapen en ontwikkelen.

De kinderen worden in feite elke dag door de pedagogisch medewerkers geobserveerd maar 2x per jaar observeren wij de kinderen aan de hand van ons digitaal observatiesysteem dat gekoppeld is aan het overdrachtsformulier. Dit formulier wordt met toestemming van de ouders naar de school van het kind gestuurd. Deze observaties bespreken wij tijdens een persoonlijk gesprek met de ouders. Na het gesprek kunt u de observaties zelf inzien in de ouderapp en eventueel downloaden als u dat wenst.

Zijn er vragen of wilt u iets bespreken dan kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleiding en/of de directie.

Ouders worden van organisatorische zaken, thema’s enz. op de hoogte gehouden via de mail of prikbord. Daarnaast verschijnt er minimaal 1x per jaar een nieuwsbrief.

Ouders kunnen zich altijd richten tot de oudercommissie wanneer zij vragen hebben of bepaalde onderwerpen willen inbrengen.

Oudercommissie

Voor meer informatie over de oudercommissie klik hier.