Brengen en halen

U kunt uw kind ’s ochtends tot 9.00 uur brengen en ’s middags vanaf 17.00 uur halen. Indien u uw kind later wil brengen of eerder wil halen, graag overleggen met de leidsters. Bij het halen en brengen op een ander tijdstip vinden, wij het belangrijk dat de rust op de groep niet teveel verstoord wordt. Wanneer uw kind wordt opgehaald door een onbekend persoon, moet u de leidsters hiervan op de hoogte stellen. Wanneer wij er niet zeker van zijn dat de persoon die uw kind ophaalt hiertoe gerechtigd is, dan wordt het kind niet overgedragen.

Mocht uw kind een keer niet komen, wilt u dit dan tijdig aan ons melden.

Onze dag op Klavertje 4 begint om 7.30 uur en eindigt om 18.30 uur (op vrijdag eindigt de dag om 18.00 uur). Als u te laat komt na 9.00 uur ’s ochtends brengen bij  € 5 in rekening. Van dit bedrag worden onder andere speelgoed, knutselmaterialen enz. aangeschaft. Wanneer u na 18.30 uur komt of op vrijdag na 18.00 uur dan brengen wij € 25 in rekening.