Groepssamenstelling

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte wordt de groepsgrootte bepaald. Klavertje 4+ groep kan per dag maximaal 16 kinderen opvangen.

De beroepskracht – kind verhouding is gebaseerd op de wettelijke vastgestelde normen. Zie onderstaand schema:

Per beroepskracht:

Acht kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar.

Acht kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar

Dit houdt in dat twee beroepskrachten maximaal 16 kinderen mogen opvangen in de leeftijd van 2-4 jaar/

Klavertje 4 berekent de beroepskracht – kind verhouding met de rekentool die ontwikkeld is door de Rijksoverheid.

In sommige gevallen komen de peuters van Klavertje 4 naar de Klavertje 4+ groep om mee te doen met de activiteiten die daar worden aangeboden zoals knutselen, gymmen, spelen in de speeltuin, bibliotheek bezoek enz.