Openingstijden

Klavertje 4 is geopend van maandag tot en met donderdag van
7.30 uur tot 18.30 uur en op vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Feestdagen voor 2024 (KDV gesloten)

Woensdag 27 maart
Maandag 1 april
Donderdag 9 mei
Vrijdag 10 mei
Maandag 20 mei
Vrijdag 21 juni
Dinsdag 24 december
Vrijdag 27 december tot en met woensdag 1 januari 2025
(BHV, studiedag)
(tweede Paasdag)
(Hemelvaartsdag)
(dag na Hemelvaartsdag)
(tweede Pinksterdag)
(studiedag)
Klavertje 4 sluit om 16 uur
(Kerstsluiting)

Twee keer per jaar is er een studiedag. Een studiedag voor de herhalingslessen van BHV en een studiedag voor VVE.