Ruilen/extra dag

Het is mogelijk dat u kind buiten het vaste opvangschema een extra dag komt of om een dag te ruilen. Wanneer er een extra dag wordt aangevraagd dan worden de kosten altijd in rekening gebracht tenzij u 24 uur van te voren aan ons doorgeeft dat uw kind de extra dag niet afneemt. Een aanvraag om dagen te ruilen of extra te komen dient minimaal een week van te voren te zijn ingediend. Sluitingsdagen, vakantiedagen en ziektedagen kunnen niet geruild worden.

Een ruildag of extra dag kunt u alleen aanvragen via de ouderapp. Het gebruik van de ouderapp kunt u vinden in ‘voor ouders’ ‘documenten’ door middel van u verkregen inlog kunt u het document inzien en de app aanmaken op uw telefoon en tablet.

Aanvragen voor extra dagen krijgen voorrang op ruildagen. Extra dagen worden achteraf gefactureerd.

De leidinggevende gaat bij iedere aanvraag na of er op de gewenste dag ruimte is op de groep. Zij zal daarbij niet alleen letten op het aantal kinderen dat aanwezig is, maar ook op de personeelsplanning en de leeftijdsopbouw. Dit is noodzakelijk vanwege wettelijke bepalingen dienaangaande.