Pedagogisch beleid

Klavertje 4 B.V. vangt kinderen op in een huiselijke en veilige omgeving. Kinderen moeten zich veilig voelen, zodat ze zich in hun eigen tempo optimaal kunnen ontwikkelen. Elke kind is uniek en wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en opvoeding van dit unieke kind.

Wij vinden het belangrijk de kinderen positief te benaderen. Een positief zelfbeeld geeft het kind meer zelfvertrouwen; hierdoor zal het beter in staat zijn de hem omringende wereld te ontdekken en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Klavertje 4 B.V. heeft oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Respect voor elkaar, voor de dingen om ons heen en voor de natuur vinden wij zeer belangrijk.

Kinderen krijgen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen niveau en belangstelling.

Er wordt gezorgd voor structuur en regelmaat door te werken vanuit een vast dagritme.

Het pedagogische beleidsplan voor Klavertje 4 is in te zien als u hier klikt. Voor Klavertje 4+ klikt u hier.