Oudercommissie

De oudercommissie van Klavertje 4 B.V. bestaat uit ouders van Klavertje 4 en de Klavertje 4+ groep.

De oudercommissie zal de belangen van jullie ouders zo veel mogelijk behartigen. Daarnaast bespreken wij met de directie zaken rondom het reilen en zeilen bij Klavertje 4. Jullie kunnen dan denken aan; Invulling van verantwoorde kinderopvang en pedagogisch beleid, aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, groepsgrootte, dagritme en de herkenbaarheid van ruimtes en personen, opleidingseisen waaraan pedagogisch medewerkers voldoen en het belasten van pedagogisch medewerkers in opleiding en stagiaires met verzorging, opvoeding en bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de opleiding waaraan pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen, beleid op betrekking van voeding, algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden, beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie, interne klachtenregeling, prijs van de kinderopvang. Daarnaast zullen wij samen met de directie meedenken over leuke, nieuwe activiteiten voor de kinderen (en ouders!)

De doelstellingen van de oudercommissie zijn;
1. De ouders vertegenwoordigen;
2. De belangen van de kinderen en ouders behartigen;
3. De directie te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

Jullie kunnen ons benaderen met vragen, opmerkingen, ideeën of gewoon zomaar, maar natuurlijk ook met eventuele klachten of problemen. Wij zijn te bereiken via de brievenbus in de hal van klavertje 4 of per email; oc.klavertje4@gmail.com.

Nieuws en andere nuttige informatie van ons aan jullie, worden per mail aan jullie verstuurd.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op BOINK, belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

Tot Ziens!