Inschrijfformulier

Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in.

Gegevens kind

 

Gegevens ouders/verzorgers

 

Aanvullende gegevens moeder

 

Aanvullende gegevens vader

 

Gegevens huisarts en zorgverzekeraar

 

Waarschuwingsadres in geval van nood (indien ouders niet bereikbaar zijn)

 

Gegevens opvang

  • Vul hieronder in op welke dagen u opvang wenst. U kunt het per dagdeel aangeven. Wilt u een hele dag opvang, selecteer dan zowel de ochtend als de middag.
  • Bij het aangaan van een plaatsingsovereenkomst geschiedt de betaling middels automatische incasso. Om de administratieve processen te versnellen, vragen wij uw bank/gironummer hieronder in te vullen. Uiteraard is er pas sprake van automatische incasso als er een plaatsingsovereenkomst is ondertekend.
 

Betaalgegevens

  • De inschrijfkosten bedragen € 15 die kunt u overmaken op IBAN NL70RABO 0138046964 t.n.v. Kinderdagverblijf Klavertje 4, o.v.v. naam van het kind. Nadat het inschrijfgeld is voldaan en er een opvangplaats is, ontvangt u van ons: - Bevestiging van plaatsing - Plaatsingsovereenkomst (tweevoud)
 

Verificatie