Groepssamenstelling

Klavertje 4 biedt opvang aan 18 kinderen per dag. De kinderen worden opgevangen in verticale groepen.

Peuters (vanaf 2 jaar) worden op meerdere momenten van de dag gesplitst van de baby’s. We kunnen de peuters dan andere activiteiten aanbieden die voor hun doelgroep geschikt zijn. Dit zijn onder andere de Piramide activiteiten, voorlezen, gymmen, interactief voorlezen, speeltuin, bibliotheek bezoek enz.

De activiteiten met de peuters vinden plaats op de GG (grote groep). De peuters hebben hier meer ruimte. De baby’s en dreumesen spelen dan op de VG (voorgroep) of in de aangrenzende gang.

Wanneer we de groep splitsen zijn er 2 PW-ers (meer dan 8 peuters) op de GG. Zijn er minder dan 8 peuters dan volstaat 1 PW-er. Het is prettig als je met zijn tweeën bent omdat je dan tijdens de activiteiten goed kan observeren en anticiperen wanneer bijv. een kind stil is, teruggetrokken of juist heel druk. Wanneer we de groepen splitsen vanwege de activiteiten dan zullen we er altijd voor zorgen dat er voldoende personeel aanwezig is. Het kan zijn dat er in sommige gevallen een extra personeelslid nodig is vanwege de leidster-kindratio.